aar77281-copy aar77286-copy aar77304-copy aar77314-copy aar77324-copy aar77328-copy aar77333-copy aar77354-copy aar77357-copy aar77374-copy aar77379-copy aar77381-copy aar77382-copy aar77395-copy aar77400-copy aar77401-copy aar77407-copy aar77413-copy aar77426-copy aar77431-copy aar77434-copy aar77438-copy aar77446-copy aar77450-copy aar77454-copy aar77458-copy aar77463-copy aar77466-copy aar77472-copy aar77478-copy aar77480-copy aar77485-copy aar77487-copy aar77493-copy aar77497-copy aar77505-copy aar77507-copy aar77516-copy aar77529-copy aar77541-copy

،افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی پیشکسوتان آقایان کشور گرامیداشت جام شهدای منا در سالن آکادمی بدمینتون مازندران(سالن حجاب)برگزار شد.