photo_2017-01-03_00-15-53 photo_2017-01-03_00-15-57 photo_2017-01-03_00-15-58 photo_2017-01-03_00-15-59 photo_2017-01-03_00-15-59-2 photo_2017-01-03_00-16-00 photo_2017-01-03_00-16-01 photo_2017-01-03_00-16-01-2 photo_2017-01-03_00-16-02 photo_2017-01-03_00-16-02-2 photo_2017-01-03_00-16-03 photo_2017-01-03_00-16-03-2 photo_2017-01-03_00-16-04 photo_2017-01-03_00-16-04-2 photo_2017-01-03_00-16-05 photo_2017-01-03_00-16-05-2 photo_2017-01-03_00-16-06 photo_2017-01-03_00-16-07 photo_2017-01-03_00-16-07-2 photo_2017-01-03_00-16-08 photo_2017-01-03_00-16-08-2 photo_2017-01-03_00-16-09 photo_2017-01-03_00-16-09-2 photo_2017-01-03_00-16-10 photo_2017-01-03_00-16-10-2

دوازدهمین مرکز ارائه خدمات سالمندان مازندران در شهرستان بابلسر افتتاح شد مرکز ارائه خدمات سالمندان بابلسر و فریدونکنار با حضور مسئولان سازمانها، مدیران دستگاه های اجرایی ، کارشناسان و جمعی کثیری از سالمندان در بابلسر افتتاح و به بهره برداری رسید. در این مراسم مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه جمعیت سالمند در کشور رو به افزایش است افزود : بیش از ده درصد ازجمعیت مازندران را سالمند تشکیل می دهد سعید آرام توانمندسازی سالمندان را ، امری مهم برشمرد و اضافه کرد : آموزش شیوه زندگی سالم در تمامی ابعاد،
سازگاری سالمند با دوران سالمندی و نهایتاً دستیابی آنان به یک زندگی سالم و موفق نقش مهمی در
بهبود روش زندگیشان دارد
وی یکی از رویکردهای اصلی سازمان بهزیستی را تاسیس مراکز روزانه برای سالمندان عنوان کرد و افزود :با آموزش و خدمات تخصصی که در این مراکز به سالمندان ارائه می شود، می توانند مشکلات و محدودیتهایی که در دوران
سالمندی با آن روبرو هستند مقابله کنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران برای خدمات به سالمندان ، وجود این مراکز را در همه شهرها لازم دانست و اظهار امیدواری کرد:در برنامه دراز مدت بهزیستی مازندران ؛ در هر شهرستانی یک مرکز به صورت روزانه دائر می شود تا بتوانند به سالمندان خدمات ارائه دهد.
آرام با اشاره به اینکه بهزیستی مازندران علاوه بر مراکز روزانه مراکز وزیت در منزل هم به سالمندان خدمات می دهد تصریح کرد :
سالمندانی که امکان حضورشان در مرکز وجود ندارد تیم تخصصی به صورت شبانه روزی درمحل حضور پیدا می کنند و به سالمند خدمات می دهند.
وی از وجود پنج مرکز شبانه روزی خدمات به سالمندان در مازندران اشاره کرد و افزود : بهزیستی مازندران در این پنج مرکز به سیصد سالمند خدمات ارائه می دهد.
آرام در پایان گفت بهزیستی مازندران برای سالمندان بسترگرا مراقبینی که ( کاندید اصلی مراکز شبانه روزی هستند)
را در منزل برایشان اعزام می شود تا خدمات حمایتی و مراقبتی برای این عزیزان صورت بگیرد. در ادامه احمد محلاتی مدیرعامل بنیادملی کرامت و مشاور مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کل کشور در حاشیه این مراسم افزود:
سالمند شدن یک موفقیت است سالمند یک مجموعه گرانقدر و ارزشمند است که ما وظیفه بزرگی در مقابل سالمندان داریم
محلاتی در پایان افزود :مناسب‌سازی شهری یکی از مهم‌ترین نیازهای سالمندان است به صورتی که این افراد بتوانند از امکانات فردی و
امکانات شهری مناسب بهره‌مند باشند.مدیرعامل مرکز جامع توانبخشی بابلسر و فریدونکنار در این آئین گفت: کرامت سالمندان وظیفه شرعی و اخلاقی همه ماست. و در این راستا اقدامات عملی میبایستی صورت گیرد که ایجاد مراکز ارائه خدمات تخصصی یکی از این اقدامات است.
وی افزود : باتوجه به نرخ رشد جمیعت سالمندی و عدم تکافوی اعتبارات دولتی ،ضرورت دارد تشکلهای مردم نهاد در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی این قشر محترم، تشکیل شوند.
یزدانی با اشاره به توانمندیهای قابل استفاده و مولد بسیاری از این عزیزان ،بر ضرورت بهره گیری از این پتانسیل ها در های اجتماعی و اقتصادی تاکید نمودند و ابراز امیدواری کرد: همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی به مقوله بازتوانی سالمندان و افزایش امید به زندگی آنان تشریک مساعی نمایند.