1_209 1_210 3_207 6_206 7_200 7_204 7_205 8_201 8_202 8_203

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان قائمشهر ،باقرزاده و هیئت رئیسه واحد قائمشهر ،مسئولین عالی رتبه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما واعضاء شورای شهر در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائمشهر برگزار شد.دراین مراسم قاسمی رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما و دبیردومین همایش ملی تربیت بدنی واحدقائمشهر ضمن تقدیر و تشکر، از روند چگونگی همایش گزارشی ارائه داد.در مراسم اختتامیه این همایش موسوی دبیرعلمی این همایش ضمن تشکراز برگزاری این همایش گزارشی از روند همایش ارائه کرد.موسوی گفت: از ۴۷۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش ۴۵ درصد مقالات در حوزه مدیریت ورزشی ،۲۹درصد در حوزه فیزیولوژی تغذیه ورزشی،۲درصد در حوزه بیومکانیک ،۲۱درصد در حوزه روانشناسی و ۲ درصد در حوزه مدارس بود که در جمع بندی نهایی و داوری اساتید ۴ مقاله و ۴ پوستر حائز رتبه برتر شدند.موسوی عنوان کرد: مقاله رابطه کمال گرایی بهنجارو نابهنجار درپرخاشگری ورزشکاران والیبال و کاراته با ارائه مریم خارکنمقاله تبیین مدل عوامل انگیزشی و بی انگیزشی شرکت دانش آموزان ششم ابتدایی مدارس دولتی درحوزه وزرش مدارس با ارائه احد هاشیمیان – مقاله عوامل انگیزشی تأثیرگذار به جذب تماشاگران به مسابقات تکواندو با ارائه فاطمه میردارپناهی و مقاله اثرتمرین هوازی برسطوح پروتئین شُک گرمایی و برخی شاخصهای التهابی بافت کلیه موشهای با نقص نیتریک اکسید با ارائه معصومه حبیبیان از مقالات برگزیده این همایش بودند.و همچنین پوستر فیزیولوژی مهدی انوری ،پوستر بیومکانیک فرشته حبیبی،پوستر رفتارشناسی رضوانه حسین نژاد و پوسترمدیریت هما هواخواه  از پوسترهای برگزیده دومین همایش ملی تربیت بدنی بودند که درانتها مراسم با اهداء جوایز از آنها تقدیر بعمل آمد.