فرزندان شاهد شهرداری ساری با آزادگان این مجموعه شهری دیدار کردند

همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی فرزندان شاهد شهرداری ساری با آزادگان این نهاد مردمی دیدار کردند و در پایان از زحمات این آزادگان عزیز تقدیر و قدردانی بعمل آوردند.