1955327_IMG_0795-[1600x1200] 1955328_IMG_0876-[1600x1200] 1955329_IMG_0820-[1600x1200] 1955330_IMG_0954-[1600x1200] 1955331_IMG_0954-[1600x1200] 1955332_IMG_0957-[1600x1200] 1955333_IMG_0974-[1600x1200] 1955334_IMG_1070-[1600x1200] 1955335_IMG_1126-[1600x1200] 1955336_IMG_1142-[1600x1200] 1955337_IMG_1158-[1600x1200] 1955338_IMG_1166-[1600x1200] 1955339_IMG_1179-[1600x1200] 1955340_IMG_1187-[1600x1200] 1955341_IMG_1191-[1600x1200] 1955342_IMG_1198-[1600x1200] 1955343_IMG_1224-[1600x1200] 1955344_IMG_1231-[1600x1200] 1955345_IMG_1247-[1600x1200] 1955346_IMG_1254-[1600x1200] 1955347_IMG_1266-[1600x1200] 1955348_IMG_1297-[1600x1200] 1955349_IMG_1318-[1600x1200] 1955350_IMG_1343-[1600x1200] 1955351_IMG_1354-[1600x1200]

در پی اقدام زیبای گروه نیکوکاران حضرت فاطمه(س) و بازاریان آمل در ایجاد دیوار مهربانی در یکی از ورودی‌های بازار چهارسوق این بار خیرین و بازاریان اقدام به خرید و نصب یخچال مهربانی کردند.