راهپیمایی روز جهانی قدس مردم چالوس و نوشهر

مردم چالوس و نوشهر همزمان با مردم سراسر کشور در آخرین جمعه ماه رمضان با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردند