مردم شهرستان های بابلسر، قائم شهر و محمودآباد همزمان با سراسر استان مازندران در راهپیمایی روز قدس و نماز جمعه شرکت کردند.