مردم آمل در ۱۶ دی ماه، در محکومیت لغتشاشات آشوبگران، با برپایی راهپیمایی از میدان قائم تا هفده شهریور قیام کردند.