مردم قائم‌شهر امروز همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.