رزمایش اقتدار عاشورایی بسیجیان حضرت محمدرسول الله (ص) با حضور ۱۰۰۰ بسیجی و مسوولین شهرستانی در قائم‌شهر برگزار شد.