رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲ مازندران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در اردوگاه آموزشی شهید چمران دوهزار (قدس) شهرستان تنکابن برگزار شد.