رزمواره و گرامیداشت حماسه خان طومان و شهدای مدافع حرم مازندران با عنوان اردیبهشت مقاومت با حضور با شور مردم  در پارک موزه دفاع مقدس ساری برگزار شد.