عزاداری و دسته روی در ظهر عاشورا در روستای اخته و عبور از رودخانه ی تلار با بلدوزر جهت رسیدن به روستای سمناکلا به صورت یک رسم درآمده است.