با آبگیری سد گلورد، قبل از به زیر آب رفتن روستا خانه‌ها تخریب شده‌اند، خانه‌هایی که دولت خریداری کرده و روستاییان پس از دریافت تسهیلات از دولت در بالای آن منطقه خانه‌های جدید خود را بنا نهاده‌اند.

روستای رودبار در بخش فعلی هزارجریب نکا واقع شده است.