وقتی ابرهای سیاه و خشن روستای شیت از بخش هزارجریب شهرستان نکا را در آغوش می‌گیرند تصاویر زیبایی را به ارمغان می‌آورد که تماشای آن خالی از لطف نیست.