مجلس روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین {ع} با حضور حضرت حجت السلام  ادیانی ریاست سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حسینیه بیت حضرت آیت الله صالحی [ره] برگزار شد.