اراده هایی آهنین روی خط آهن شمال

راه آهن شمال دارای ۲۲ ایستگاه می باشد که ساری مرکز اداری اداره کل راه آهن شمال است. طول خطوط آن مجموعا ۳۳۲ کیلومتر می باشد.
بلندترین نقطه این خط گردنه گدوک با ارتفاع ۲۱۱۲ متر از سطح دریاست.
راه آهن شمال دارای ۹۳ تونل مجموعا به طول ۲۴ کیلومتر و دوگالری مجموعا به طول ۹۱ متر می باشد.
بزرگترین تونل گدوک بطول ۲۸۸۷ متر است.
راه آهن شمال دارای قریب به ۱۵۰۰ دستگاه پل و آبرو بطول تقریبی ۶۸۵۰ متر است پل ورسک معروفترین پل خط شمال بر روی دره ورسک در نزدیکی عباس آباد واقع است بطول ۸۶ متر با دهانه اصلی ۶۶ متر و ارتفاع آن از ته دره ۱۱۰متر است.
حجم این پل جمعا ۴۵۰۰ مترمکعب است تعداد ۱۰۲۵۷۰۹ مسافر توسط راه آهن شمال در سال ۱۳۹۷ مسافرت نموده اند و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۰ هزار تن بار شامل زغالسنگ ، جو ، روغن خوراکی و … توسط ناوگان ریلی شمال ، جابجا شود