در ایام نوروز سه استان شمالی بخصوص مازندران میزبان مسافران زیادی هستند.

اما با اتمام تعطیلات آنچه باقی می ماند حجم وسیعی از زباله ها و نابودی بافت خاک بخصوص در مناطق جنگلی است.پلاستیک های فراوان رها شده،شکستن شاخه های درختان جوان،روشن کردن آتش روی خاک حاصلخیز نمونه ای عینی از تخریب مناطع طبیعی ماست.

عکس های حاضر مربوط به منطقه عباس آباد بهشهر،زرین آباد و بخش پنه کلا ساری است.