در حالی که هنوز جلگه‌نشینان رنگ برف را در کرانه خزر ندیده‌اند، در مناطق کوهستانی روستاییان با برف عجین شده و ماه ها و روزهای سرد زمستانی را با برف سپری می‌کنند و چهره طبیعت کوهستان نیز با برف زیبایی خاصی پیدا کرده است.