مردم تبری یا مازندرانی، مردمان ایرانی‌تباری هستند که به‌طورکلی دارای پس‌زمینه قومی تبری(مازندرانی) هستند و به زبان مازندرانی صحبت می‌کنند. این مردم از نسل قوم تپور هستند.