عشایر مازندران عمدتا در مناطق مرکزی البرز در نزدیک قله دماوند زندگی می کنند. این عشایر در قشلاق ها و ییلاق ها دارای خانه هستند.
این گروه در ماه های سرد سال در مناطق اسکو محله، بند پی، چلاو و برخی دیگر از روستاهای شمال کشور پراکنده می شوند.
زمینه اصلی فعالیت این عشایر دامداری است اما در ییلاق و قشلاق به زراعت و باغداری نیز مشغولند.
در زمستان عشایر و روستائیان در کنار هم زندگی می کنند و فصول گرمتر به مناطق ییلاقی دشت نشل، اندوار، ورازان وگزنا سرا می روند.