۵ مورد از زیباترین روستاهای مازندران

روستای کندلوس نوشهر
۲۵ کیلومتری شهر چالوس، ۵ کیلومتر پس از مرزن آباد، دوراهی دوآب به سمت منطقه کجور

روستای الیمستان آمل
۵۲ کیلومتری شهرستان آمل

ییلاق مازیچال کلاردشت
حد فاصل مرزن آباد به کلاردشت، جاده عباس آباد، جاده مازیچال

روستای شیخ موسی بابل
بابل به سمت شهر گلوگاه، فیروزجاه

سنگ چال آمل
جاده هراز، ۲۵ کیلومتری آمل، خروجی سمت راست

منبع: توریستگاه راهنمای سفر ایران و جهان