سرخرود شهر مجسمه ها و پارک ها

عبارت: سرخرود یکی از زیباترین شهرهای ساحلی شمال ایران است که از قابلیت های منحصربه فردی برخوردار است و هنوز فضای بکر فراوانی برای سرمایه گذاری دارد.
سرخرود از سال ۱۳۸۱ بدل به شهر شده و جمعیت بومی این شهر (بافت الف) حدود دوازده هزار نفر است.
کشاورزی (برنج)، ماهیگیری، شکار پرندگان وحشی و باغداری مهم‌ترین شغل‌های ساکنان این شهر است.
شکار پرندگان وحشی به روشی خاص و بسیار قدیمی در این شهر و دو روستا اطرافش انجام می‌شود که این روش شکار در حال حاضر فقط در این ناحیه از استان و حتی کشور انجام می‌شود.
این شهر جوان توسط موسوی نژاد شهرداری جوان اداره می شود و نزدیکی اش به ساحل خنکای خزر را در شهر پخش می کند.
سرخرود اگرچه کوچک است اما شهری تمیز است و مملو از المان های شهری. در ادامه عکاسی مستند محمدرضانجاتی؛ عکاس عبارت را از این شهر مشاهده می کنید.