سومین روز برگزاری مسابقات بین المللی غواصی عمق ارتش های جهان

امروز نیز در ادامه مسابقات تیم ونزوئلا، نجات زیر دریایی مغروق، تیم سوریه نجات کشتی مغروق، تیم روسیه جوشکاری و برش زیر آب و تیم ایران مرحله فلنج(برقراری اتصالات لوله ها در زیر آب) و تیم آفریقای جنوبی کار در فضای بسته را انجام دادند.