شب چله پرستاران

ا شب چله دیگری در گذر زمان می‌گذرد و پرستاران بیمارستان قلب فاطمه زهرا (س) ساری در چنین شبی که نمادی برای جمع گرایی است، به‌دور از خانواده، یلدای خود را سپری می کنند.