ششمین جشنواره کشوری نوجوان سالم با میزبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران در ساری برگزار شد.