ششمین کمیسیون اطلاعات با محوریت طرح ساماندهی سواحل شمال کشور با حضور سردار مومنی جانشین فرمانده انتظامی کشور در ستاد فرماندهی پلیس مازندران برگزار شد.