خردادماه سال ۹۵ آفت شب‌پره شمشاد، آفت قرنطینه‌ای رویشگاه‌های شمشاد شمال کشور را آلوده کرده، به طوری‌که بیشتر رویشگاه‌های شمشاد در استان خشک شدند.