مدتی است که انجمن فرهنگی “شونیشت”به همت تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان فرهنگ مازندرانی تاسیس شده است.

 شب نشینی فرهنگی و هنری در کانون شهید آوینی برگزار شد که در این شب نشینی هنرمندان موسیقی و شاعران برجسته استان به هنرنمایی پرداختند.

در این مراسم هنرمندان و شاعرانی چون: کیوس گوران،محمدعلی کاظمی سنگدهی،حسینعلی طالبی،علی حسن نژاد،سیفی،خانم ماهوتی،دکتر خانم نسا،گلپور،محمد غلامی،علمباز ،حسین اسلامی،رحمت الله حسن پور، سید کاظم حسینی و…همراه خانواده های خود حضور داشتند.