نیروهای مسلح شهرستان جویبار به مناسبت هفته نیروی انتظامی با برگزاری صبحگاه مشترک آمادگی رزمی خود را به نمایش گذاشتند.