طبیعت زیبای رامسر

جنگل‌های زیبای “دالخانی” و طبیعت بی‌بدیل “انباردار”‌ در ارتفاعات رامسر در واپسین روزهای زمستانی مملو از جوش و خروش است. آنجا که تا چشم می‌نگرد افق نگاهت به پستی و بلندی‌هایی گره می‌خورد که تصویر قاصر از بیان است و شکوه این زیبایی خدادادی نقاشی آفریدگاری است که در قرین شدن به بهار نقش دیگری بر صورت زده است…!