پاییز و نجوای شاعرانه اش بر دل طبیعت رنگارنگ‌شده در عروس فصل‌ها! برگ‌هایی که می‌ریزند و بر زمین بوسه می‌زنند، طبیعت پاییزی همواره زیبا و سحرانگیز است.