فصل پاییز، فصل تغییر رنگ‌ها و زیبایی‌های طبیعت است و این زیبایی‌ها در محمودآباد با طرح‌ها رو شکل‌های جذاب و متنوعی وجود دارد.

هرچند گویا پاییز این سال‌ها کوتاه آمده و از باران‌ها خاطره سازش خبری نیست؛ اما با این وجود، طبیعت محمودآباد، نقش‌آفرین در هم تنیدگی رنگ‌هاست.