n3352982-5534139 n3352982-5534141 n3352982-5534142 n3352982-5534143 n3352982-5534144 n3352982-5534145 n3352982-5534146 n3352982-5534147 n3352982-5534148 n3352982-5534149 n3352982-5534150 n3352982-5534151 n3352982-5534152 n3352982-5534153 n3352982-5534154 n3352982-5534155

دریاچهٔ چورت، خواهرخواندهٔ دریای خزر در فاصلهٔ ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران قرار دارد. وسعت این دریاچه حدود ۲٫۵ هکتار است. این دریاچه به دلیل نزدیکی به روستای چورت، دریاچه چورت هم نامیده می‌شود.