کوچ آرام بهار  از مناطق کوهستانی غرب مازندران

بهار از جلگه به کوهستان و ارتفاعات کوچ می‌کند و معمولا تا اواسط اردیبهشت این زمان به طول می‌انجامد. امسال با برودت هوا در مناطق کوهستانی اکثر درختان آلوچه جنگلی که به شکوفه نشسته بودند براثر برودت هوا و برف از بین رفتند و بهار کوهستان با رویش گل‌های وحشی زیبایی و شکوهی خاصی پیدا کرد و چهره مناطق کوهستانی مخلوطی از بهار و زمستان است.