مراسم عزاداری و دسته روی هیت های مختلف مازندرانی بویژه حسینیه ساروی ها طبق سنوات گذشته و همزمان با ایام آخر ماه صفر در مشهد مقدس برگزار شد.