عصر شعر طنز «در حلقه رندان» برگزار شد.

عصر شعر در حلقه رندان با حضور شاعران مطرح طنز کشور و چند تن از شاعران مازندران در حوزه هنری مازندران برگزار شد.

همچنین در این محفل از کتاب چهل حدیث «رشید بابازاده» و تابلو نقاشی خط « علیرضا پاکبین» نیز رونمایی شد.
این برنامه که با حضور و شعرخوانی چهره هایی همچون «ناصر فیض» « یوسف علی میرشکاک» « صابر قدیمی» « علیرضا دهرویه» « جابر نوری»و… برگزار شد، مورد توجه علاقمندان و حاضران قرار گرفت.
شایان ذکر است که این محفل از سری برنامه های هفته هنر انقلاب حوزه هنر ی مازندران بوده است