برداشت یاقوت سرخ از کوهستان در بهشهر

شهرستان بهشهر با دارا بودن حدود ۱۳ هزار هکتار باغ اناردارای بیشترین تولید اناردر استان مازندران است که ۱۲ هزار هکتاران انار ترش خودرو در خلیج میانکاله است و یک‌هزارهکتار باغ انار این شهرستان از گونه های مختلف شیرین، ملس، ترش محلی، شکر و گل انار است که ۸۵۴ هکتار از این باغات، بارور و مابقی نهال تازه کشت شده است که هنوز به باردهی نرسیده است.

مردم این روستا بخش زیادی از زمین‌های باغی خود را به کاشت نهال انار و بهره برداری از آن اختصاص داده‌اند و از این زمین‌ها ۴ نوع انار شامل انار ترش، ملس، شیرین و شکر تولید و روانه بازار می‌کنند. در فصل برداشت اغلب مردان روستا انار چینی انجام میدهند و زنان روستایی به پخت رب انار به روش سنتی در خانه مشغول هستند.