آغاز صید ماهی هر ساله از بیستم مهرماه تا میانه های فروردین بطول می انجامد که بیشترین آمار صید مربوط به ماهی سفید، کفال، کپور، آمور و کولمه می باشد. مازندران با دارا بودن ۴۲۰۰ صیاد و ۵۴ شرکت صید و صیادی بیشترین سهم صید در استان های شمالی کشور را به خود اختصاص می دهد و در این مدت حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی توسط صیادان مازندرانی صید می شود.