923032_501 923033_107 923034_221 923035_968 923036_734 923037_284 923038_100 923039_392 923040_710 923041_207 923042_767 923043_733 923044_600 923045_240 923046_469 923047_467 923048_483 923049_177 923050_952 923053_934 923054_250 923055_147 923056_457 923057_750 923058_925 923059_751 923060_769 923062_772 923063_682 923064_665 923065_835 923066_644 923067_543 923068_498 923069_179

تالاب سرخرود واقع در منطقه وزرامحله از سال ۱۳۸۶ میزبان زمستانی هزاران قوی مهاجر است .این پرندگان مهاجر با پیمودن بیش از ۵ هزار کیلومتر از نواحی سردسیر برای گذراندن زمستانی آرام به این منطقه می‌آیند.منطقه سرخرود در حدفاصل بین شهرستان فریدون‌کنار و محمودآباد مازندران واقع شده است.