مازندران به وقت بهارنارنج

در روزهای آغازین اردیبهشت عطر روح نواز بهارنارنج فضای شهرهای شمال ایران را پر می کند . بهارنارنج همان شکوفه درخت نارنج است که در فصل بهار درخت را زینت می‌دهد، لطافتی که همراه شدنش با بهار زیبایی‌هایش را صدچندان می‌کند . مازندرانی ها همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار و شکوفا شدن بهارنارنج فرصت را از دست نمی دهند و با جمع آوری این شکوفه ها که دارای خواص دارویی وخوراکی فراوان است اقدام به تولیدات خانگی وتجاری می کنند، بانوان مازندرانی با پهن کردن پارچه در زیردرخت نارنج اقدام به جمع آوری این شکوفه های معطر برای تهیه مربا، عرق بهارنارنج، دم کرده بهارنارنج و… می کنند   .