مانور مقابله با زلزله در هفته پدافند غیر عامل در یکی از مدارس شهرستان نوشهر برگرار شد.