به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی کارگران استان مازندران مجامع عادی و فوق العاده جامعه اسلامی کارگران با حضور نماینده وزارت کشور در استان مازندران برگزارگردید.
در این مجمع ابتدا مفاد اساسنامه ومرام نامه جامعه اسلامی کارگران موردبازنگری قرارگرفت وپس از بحث و تبادل نظر با رای اکثریت اعضا برای پویایی جامعه اسلامی کارگران به تصویب اعضاء رسید.

محمد دامادی- نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی که در این مجمع به عنوان مهمان ویژه حضور داشت در مورد کرامت و صیانت از کاروکارگر گفت:امورات کارگران باید از فضای شعار بیرون رفته و جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در اقتصادمقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع مشکل و نیازهای کارگران بیش از این مورد توجه قراگیرد.

درپایان نیز مجید حسین زادگان- معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران با جمعی از اعضاء شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور نشست صمیمی داشته و اظهار داشت: جامعه اسلامی کارگران یکی از تشکلهای ریشه دار کارگری کشوری است که باید مسئولین بخش اعظم از وقت کاری و تصمیمات خودرادرحوزه کارگران و صنعت گران برنامه ریزی کنند.

سومین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور درمرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران مازندران در مورد برنامه های آتی و توسعه وتوجه به دفاترجامعه اسلامی کارگران استانها بحث و گفتگو گردید و در پایان از قسمت های مختلف مرکزآموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران مازندران بازدیدبعمل آمد واز خدمات بی دریغ وارزنده قربان اصغری و ریاست مرکز تقدیر وتشکر نمودند.

لازم به ذکر است : قربان اصغری اسفندانی دبیر جامعه اسلامی کارگران استان مازندران که عضواصلی شورای مرکزی جامعه اسلامی کشور وقائم مقام مرکزآموزشی علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان مازندران میزبانی این مجمع رو بعهده داشت.

 در حاشیه مجامع عادی و فوق العاده جامعه اسلامی کارگران به میزبانی استان مازندران در تالار دنیز مرکز استان برگزار شد،محمد دامادی- نماینده مردم ساری و میاندورود از مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران مازندران در فرح آباد ساری بازدید کرد.