ویژه برنامه شبی با قرآن از سوی مرکز فعالیتهای قرانی و موسسه مهد قرآن قائم شهر با اجرای قاری بین المللی حاج کریم منصوری و با حضور ایت اله معلمی نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در مسجد صبوری برگزار شد.