مراسم استقبال و تشییع پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام در با حضور اقشار مختلف مردم در شهرهای پلسفید، زیراب و شیرگاه برگزار شد.