مراسم تجلیل از چهره ماندگار ساری و عضو چهار دوره متوالی شورای شهر ساری محمد حسن محمدی کیادهی با حضور مهدی عبوری شهردار ساری و اعضای شورای شهر شورای دوره های چهارم و پنجم در سالن ارشاد مرکز استان برگزار شد.