آیین تجلیل از خبرنگاران تنکابن با حضور فرماندار ویژه شهرستان و جمعی از مسئوولین، این بار متفاوت از سالیان گذشته و در دل طبیعت زیبای جنگل لیره‌سر برگزار شد.