مراسم تجلیل از نخبگان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش مازندران

مراسم تجلیل از نخبگان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش مازندران با حضور مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران برگزار شد.