به مناسبت روز خبرنگار مصطفی تقوی -مدیر شعب بانک مسکن استان مازندرانب حضور معاونان٬در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه از آنان در تجلیل کرد.