مراسم ختم روضه فاطمیه در بیت حضرت آیت ا… نظری خادم الشریعه به ضیافت شام با حضور استاندار مازندران برگزار شد.